Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/gdziedom.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 161
Budowa domu krok po kroku - GdzieDOM.pl

Jak przygotować się do budowy domu?

Budowa domu to proces niezwykle złożony, wymagający od nas odpowiedniego przygotowania i dopełnienia niezbędnych formalności jeszcze przed jej faktycznym rozpoczęciem. Jeśli planujesz kupić działkę pod budowę wymarzonego lokum, doradzimy Ci, jakie powinny być Twoje następne kroki. 

 

Budowa domu – zanim rozpoczną się prace budowlane

Budowa domu to znacznie więcej obowiązków niż wybór odpowiedniej ekipy budowlanej. Na jej początkowym etapie, należy zadbać przede wszystkim o to, by planowana przez nas inwestycja spełniała wszelkie wymogi prawne. Dopiero w dalszej kolejności podejmujemy decyzję o wyborze konkretnego projektu domu i zgłaszamy zamiar jego budowy w urzędzie.

 

Warunki zabudowy działki

Możliwości zabudowy uprzednio zakupionej przez nas działki determinują następujące dokumenty:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
  • Indywidualne warunki zabudowy działki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego udostępniany jest w urzędzie gminy – warto zapoznać się z nim jeszcze przed zakupem działki, aby poznać możliwości, które stwarza nam ta inwestycja. Niekiedy na tym etapie okazuje się, że realizacja naszego pierwotnego pomysłu będzie niemożliwa, dlatego dobrze zweryfikować to odpowiednio wcześnie. Warto zaznaczyć, że nie każda działka będzie miała MPZP, w takim przypadku gmina może przedstawić nam dokument zawierający warunki jej zabudowy. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym przedstawimy nasze plany na zabudowę danego terenu. Dołączyć należy do niego zaktualizowaną przez geodetę mapę do celów projektowych. Można ją nabyć w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

 

Wybór projektu domu

Kolejnym etapem jest zakup odpowiedniego projektu domu. Możemy wybierać spośród projektów gotowych oraz indywidualnych. Warto zaznaczyć, że ta druga opcja stwarza nam o wiele większe możliwości pod względem dopasowania przyszłego lokum do naszej konkretnej wizji i potrzeb. Jednak wybierając indywidualny projekt domu, należy liczyć się z tym, że poniesiemy większe koszty. W przypadku działek, które wyróżniają się niestandardowymi wymiarami, zakup projektu indywidualnego może być konieczny.

 

Zgłoszenie zamiaru budowy lub ubieganie się o pozwolenie na budowę

Ze względu na nowelizację prawa budowlanego, staranie się o pozwolenie na budowę nie jest już koniecznie. Jeśli planujemy budowę domu, którego obszar oddziaływania nie wykracza poza granice konkretnej działki, wystarczy, że zgłosimy zamiar jego budowy do właściwego urzędu. Warto zaznaczyć, że zmniejsza to liczbę formalności, które musielibyśmy dopełnić w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę i tym samym, umożliwia szybsze jej rozpoczęcie.  

 

Jednak w niektórych sytuacjach ta uproszczona procedura nie ma zastosowania. W przypadku, gdy planujemy wybudować dom na terenie chronionym ze względu na swoje walory przyrodnicze lub gdy obszar oddziaływania inwestycji wykracza poza granice działki – zwiększa hałas, zanieczyszcza powietrze, czy ogranicza dostęp światła, mamy obowiązek ubiegania się o pozwolenie na budowę.

 

Dodatkowo, niezależnie od tego, na którą z powyższych opcji się zdecydujemy, jesteśmy zobowiązani złożyć w urzędzie gminy projekt budowlany, dokument zaświadczający o tym, że projektant znajduje się na liście członków izby samorządu zawodowego, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku MPZP). Co więcej, jeśli zamierzamy użytkować dom w innych celach niż mieszkalne, np. usługowych, należy dołączyć także potwierdzenie zapłaty.  

 

Prace przygotowawcze

Aby rozpocząć prace budowlane, należy zatrudnić kierownika budowy. Co więcej, musi on złożyć odpowiednie oświadczenie, stanowiące potwierdzenie opracowania przez niego planu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz przejęcia obowiązków kierownika budowy. Na tym etapie trzeba także założyć dziennik budowlany, przeznaczony do prowadzenia dokumentacji robót budowlanych. 

 

Następnie rozpoczynają się prace przygotowawcze do budowy domy. Aby zostały odpowiednio zrealizowane, należy zatrudnić specjalistę w dziedzinie geodezji, który wytyczy dla nas budynek na danej działce. Dodatkowo, fachowcy budowlani muszą wyrównać dla nas teren, który został przeznaczony pod zabudowę, a także sporządzić jego wstępne zagospodarowanie. Niezwykle istotne jest również wykonanie przyłącza elektrycznego w celach budowlanych oraz montaż tabliczki, która będzie sygnalizowała o tym, że na danym terenie aktualnie przeprowadzane są prace budowlane. 

 

 

 

ulubione
Obrys