Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/gdziedom.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 161
Nowelizacja ustawy o prawie budowlanym 2018 - GdzieDOM.pl

Zmiany w prawie budowlanym w 2018 roku

Wraz z początkiem roku wprowadzono pewne modyfikacje w ustawie regulującej prawo budowlane w Polsce. Jeśli w najbliższym czasie planujesz budowę lub kupno domu koniecznie powinieneś się z nimi zapoznać. Przedstawiamy najbardziej istotne zmiany, które obowiązują od stycznia 2018 roku. 

 

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

Zmiany wprowadzone w prawie budowlanym na początku 2018 roku skupiają się przede wszystkim na przepisach, które regulują konkretne warunki techniczne oraz usytuowanie obiektów budowlanych. Jeśli zdecydowałeś się na budowę domu lub planujesz przeprowadzkę i przeglądasz mieszkania i domy na sprzedaż, sprawdź, na jakie aspekty warto zwracać teraz szczególną uwagę.

 

Dodane definicje

W nowelizacji ustawy uściślono znaczenie następujących pojęć:

  • Parking - 'należy przez to rozumieć wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują',
  • Działka budowlana - 'należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego',
  • Aneks kuchenny - 'należy przez to rozumieć część pomieszczenia mieszkalnego służącą do przygotowywania posiłków'.

 

Minimalna powierzchnia i zagospodarowanie przestrzeni w mieszkaniu - zmiany

Zmodyfikowano przepisy określające minimalną powierzchnię lokalu mieszkalnego - została zwiększona do 25 m2. Co więcej, zniesiono ograniczenia dotyczące wielkości konkretnych pomieszczeń w mieszkaniu i odstąpiono od narzucania określonych elementów wyposażenia, które powinny się znaleźć w łazience oraz kuchni. 

 

Wprowadzone zmiany obejmują także kawalerki. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane w projekcie mieszkania jednopokojowego można uwzględnić aneks kuchenny - wcześniej nie było takiej możliwości. W ten sposób, dzięki nowemu rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa swoboda lokatorów w zakresie możliwości aranżacyjnych w lokalu mieszkalnym zwiększyła się. 

 

Usytuowanie budynku

W nowelizacji ustawy poruszono również kwestię usytuowania obiektów budowlanych na działce - określono maksymalną odległość między budynkiem a jej granicą. Warto zaznaczyć, że w myśl nowych przepisów, jego lokalizacja jest zależna od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwe jest usytuowanie obiektu na granicy posesji lub w odległości maksymalnie 1,5 m od niej, tylko wtedy, jeśli nie wprowadza on w tym zakresie żadnych ograniczeń. Do tej pory osoba planująca takie rozmieszczenie budynku na działce, była zobowiązana do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – teraz nie jest to konieczne. 

 

Kolejną zmianą, która weszła w życie wraz z początkiem tego roku, jest zmiana minimalnej odległości obiektu od granicy lasy. Zgodnie z nowymi przepisami wynosi ona 7 m

 

Miejsca parkingowe

Już od pewnego czasu kierowcy, szczególnie w większych miastach, zgłaszają problemy ze znalezieniem miejsc postojowych. W odpowiedzi na takie nastroje społeczne w rozporządzeniu poruszono także kwestię parkingów. Zwiększono szerokość miejsc parkingowych – teraz wynosi 2,5 m. Zmianie uległa także ich dopuszczalna liczba. Zakładając, że miejsca postojowe znajdują się w odpowiedniej odległości od granicy naszej działki, możemy stworzyć do 10 stanowisk dla samochodów osobowych. Natomiast zachowanie konkretnej odległości od granic posesji nie jest konieczne, jeśli jest to parking niezadaszony z 1-2 stanowiskami postojowymi, znajdujący się w pobliżu danego budynku mieszkalnego.

 

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi 

Rozporządzenie uwzględnia także pewne ułatwienia dla rodzin w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych, handlowych, usługowych i stacjach paliw, których powierzchnia przekracza 100 m2. Ustalono, że w takich miejscach powinno obowiązkowo znaleźć się pomieszczenie przeznaczone do przewijania oraz karmienia małych dzieci. 

 

Informacje zaczerpnięte z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002285/O/D20172285.pdf 

 

 

 

ulubione
Obrys