Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/gdziedom.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 161
Wytyczania drogi dojazdowej do działki - GdzieDOM.pl

Droga dojazdowa do działki

Zanim zakupisz działkę sprawdź dostęp do drogi dojazdowej, a także jej status. Nieuregulowany status działki dojazdowej może mieć bardzo poważne konsekwencje w przyszłości. Braki drogi sprawi, że nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Sprawdź w jakiej sytuacji sąd może nakazać wyznaczenie drogi koniecznej, a także czym jest służebność osobista.

 

Obowiązek dostępu działki do drogi publicznej 

Potwierdzony dostęp działki do drogi publicznej stanowi jeden z warunków uzyskania pozwolenia na budowę. Ustalenie statusu prawnego działki jest konieczne, abyśmy byli pewni, że po zakupie działki będziemy mogli bez żadnych problemów z niej korzystać. W praktyce jednak samo istnienie dostępu do drogi nie jest wystarczające. Jednym z najczęstszych problemów dróg dojazdowych jest nieuregulowany stan prawny. Ze względu na brak pełnej zgodności map i dokumentacji, czy choćby problematycznych sąsiadów możemy mieć do czynienia z trudnymi do rozwiązania komplikacjami.

 

Drogi zwyczajowe 

Fakt, iż do określonej działki prowadzi droga czy też ścieżka, wcale nie oznacza, że taki stan fizyczny będzie utrzymywał się zawsze. Bardzo często występuje sytuacja, gdy do działki prowadzi ścieżka należąca do sąsiedniej nieruchomości. Drogi takie bywają najczęściej udostępniane z sąsiedzkiej uprzejmości. Musimy mieć na uwadze, że droga nie należy do nas i nie mamy żadnych praw, aby wyegzekwować możliwość bezpłatnego i swobodnego korzystania z takiej drogi. W przypadku drogi udostępnionej przez życzliwych sąsiadów, może pojawić się problem w przypadku zmiany właściciela nieruchomości lub w przypadku gdy podejmie on decyzję o zmiany zabudowy na swoim terenie. W takiej sytuacji zostaniemy pozbawieni dojazdu do swojej posesji. Ponadto właściciel działki, który nie posiada udokumentowanego dojazdu do swojej nieruchomości, może spotkać się z odmową odpowiedniego urzędu na przeprowadzenia inwestycji na swoim terenie.

 

Droga konieczna

Jeżeli działka nie jest połączona z drogą publiczną, wówczas możliwe jest wytyczenie drogi koniecznej, która prowadzi przez działkę sąsiada. Kodek cywilny reguluje kwestie związane z wyznaczeniem drogi koniecznej w kodeksie cywilnym (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.), Art. 145. Droga konieczna – '§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).'

 

Wyznaczenie takiej drogi dokonuje urząd gminy, jednak w takich sytuacjach trzeba liczyć się z odmową sąsiada. Wówczas sprawa jest przekazywana na drogę sądową. Sąd może nakazać wyznaczenie drogi koniecznej, natomiast właściciel drogi, przez którą przebiegać będzie ta droga musi uzyskać w zamian stosowną rekompensatę.

 

 

Wytyczenie służebności osobistej

Wytyczenie służebności jest jednym ze sposobów na uzyskanie dojazdu do działki. Służebność przysługuje konkretnej osobie, która uzyskała prawo do swojej działki. Niestety należy pamiętać, że prawo to nie może być dziedziczone. Oznacza to, że jeżeli ojciec zakupił działkę, to prawo służebności osobistej nie będzie automatycznie dziedziczone przez jego syna. Służebność osobistą uzyskuje się poprzez umowę stron, która dokładnie reguluje takie kwestie, jak ustalenie osoby, wskazanie częstotliwości i formy dojazdu, a także opłatę za korzystanie z  drogi. Służebność może być także zapisana w testamencie.

 

 

 

ulubione
Obrys