Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/gdziedom.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 161
Odwrócona hipoteka - świadczenia pieniężne w zamian za mieszkanie - GdzieDOM.pl

Odwrócona hipoteka - świadczenia pieniężne w zamian za mieszkanie

Dowiedz na czym polega odwrócona hipoteka i kto może z niej skorzystać. Sprawdź dlaczego polskie banki nie są specjalnie zainteresowane tą formą inwestycji.

 

Na czym polega odwrócona hipoteka?

Odwrócona hipoteka, to nic innego jak forma dożywotniej pożyczki wziętej pod zastaw posiadanej nieruchomości. W tym przypadku pożyczkobiorcą jest właściciel nieruchomości, a bank jest podmiotem, który tej pożyczki udziela. Właściciel mieszkania może przekazać nieruchomość bankowi na własność, w zamian za wypłatę określonej kwoty pieniężnej.

 

Ustawa o odwróconej hipotece została uchwalona 15 grudnia 2014 r. Niestety ze względu na niskie zainteresowanie ze strony banków, emeryci w dalszym ciągu nie mają możliwości, aby skorzystać z tej formy wsparcia.

 

W jaki sposób ustanawia się odwróconą hipotekę?

Sama idea przyznawania odwróconej pożyczki jest bardzo prosta. W pierwszym etapie właściciel mieszkania powinien się zgłosić do banku, aby ten ustalił wartość nieruchomości. Na podstawie oszacowanej wartości, bank proponuje właścicielowi nieruchomości określoną kwotę pieniężną, którą chce przekazać w zamian za podpisanie odwróconej hipoteki. Po uzgodnieniu warunków, bank podpisuje umowę z właścicielem mieszkania, na mocy którego bank zostaje wierzycielem hipoteki. Umowa gwarantuje świadczeniobiorcy prawo do dożywotnego użytkowania lokalu.

 

Po śmierci świadczeniobiorcy pierwszeństwo do przejęcia nieruchomości mają spadkobiercy. Mogą oni przyjąć spadek wraz z hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Wówczas będą zobowiązani do spłaty kredytu. Jeżeli zrzekną się przyjęcia spadku, wówczas otrzymują środki, które przysługiwały zmarłemu świadczeniobiorcy.

 

Dla właściciela nieruchomości odwrócona hipoteka to bezpieczna forma kredytu. Dzięki gwarancji dożywotniego użytkowania mieszkania, seniorzy mogą zapewnić sobie lepsze warunki bytowe, otrzymując dodatkowe świadczenie pieniężne.

 

Kto może skorzystać z odwróconej hipoteki?

Z instytucji odwróconej hipoteki mogą skorzystać przede wszystkim seniorzy. Warunkiem koniecznym jest posiadanie nieruchomości na podstawie:

  • prawa własności właściciela nieruchomości,
  • spółdzielczego prawa do lokalu,
  • prawa do użytkowania wieczystego,
  • prawa własności ułamkowej.

 

Zalety odwróconej hipoteki

  1. Regularne świadczenia mogą znacząco podnieść warunki bytowe seniora i zapewnić mu godne życie w późnym okresie życia.
  2. Właściciel nieruchomości w każdym momencie może spłacić odwróconą hipotekę, odzyskując pełne prawo własności.
  3. Otrzymanie kredytu nie jest uzależnione od zdolności kredytowych seniora lub jego stanu zdrowia.
  4. Środki pieniężne mogą zostać przekazane w formie jednorazowej zapłaty lub regularnego świadczenia (rat kredytu), które są wolne od podatków.
  5. Prawo do dożywotnego użytkowania mieszkania gwarantuje seniorowi miejsce zamieszkania, niezależnie od długości życia.
  6. Instrument ten może być też skuteczną motywacją dla rodziny seniora, w zakresie pełnienia opieki nad nim. Jeżeli spadkobiercy są zainteresowani otrzymaniem nieruchomości w spadku, wówczas powinni zapewnić taką opiekę seniorowi, aby ten nie był zmuszony do zaciągnięcia kredytu w formie odwróconej hipoteki.

 

Wysokość świadczenia w ramach odwróconej hipoteki

Świadczenia wypłacane w ramach odwróconej hipoteki mogłyby stanowić duże wsparcie domowego budżetu seniora. Obecnie banki nie oferują takiej usługi. Rozwiązanie to wdrożone jest w wielu krajach Europy Zachodniej. W krajach tych, banki oferują wypłaty najczęściej w wysokości połowy ustalonej wartości nieruchomości.

 

Brak zainteresowania banków

Odwrócona hipoteka powinna stanowić ważny instrument w systemowych rozwiązań polityki emerytalnej i senioralnej. Regularne świadczenie przekazywane seniorom mogłoby znacząco poprawić warunki bytowe starszych osób, którzy często żyją na granicy ubóstwa. Brak zainteresowania instytucji finansowych tą formą inwestycji wynika przede wszystkim z długiego okresu oczekiwania na zysk. Po śmierci świadczeniobiorcy, spadkobiercy mają pierwszeństwo w przejęciu nieruchomości. Spadkobiercy mogą spłacić zaciągnięty kredyt w okresie do jednego roku. Dopiero po upływie tego czasu bank może spieniężyć nieruchomość.

 

 

 

ulubione
Obrys