Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/gdziedom.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 161
Jakie prawa przysługują wspólnotom mieszkaniowym? - GdzieDOM.pl

Należysz do wspólnoty mieszkaniowej? Sprawdź jakie przysługują Ci prawa

Obowiązkową wiedzą, jaką każdy członek wspólnoty mieszkaniowej powinien posiadać, jest doskonała znajomość zarówno swoich obowiązków, jak i praw, które ułatwiają funkcjonowanie w niej. Niestety, wielu z nich jest niedoinformowanych w kwestii przysługujących im przywilejów. Jakie zatem prawa ma właściciel lokalu i czego może oczekiwać od zarządcy oraz pozostałych członków wspólnoty?

 

Jakie prawa przysługują wspólnotom mieszkaniowym?

 

Rodzaje wspólnot mieszkaniowych

Warto podkreślić, że w obrębie wspólnot mieszkaniowych można wyodrębnić ich dwa, aktualnie funkcjonujące rodzaje:

  • Mała wspólnota mieszkaniowa – obejmuje do siedmiu lokali. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym dla współwłasności, w celu przyjęcia jakiejkolwiek uchwały członkowie wspólnoty muszą być jednomyślni,
  • Duża wspólnota mieszkaniowa – obejmuje więcej niż siedem lokali. O przyjęciu uchwały decyduje większość głosów oddanych przez członków wspólnoty mieszkaniowej. Waga każdego z głosów liczona jest według wielkości udziałów poszczególnych osób. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których każdy członek wspólnoty mieszkaniowej będzie dysponował jednym głosem.

Do wspólnoty mieszkaniowej może należeć wyłącznie osoba będąca właścicielem lokalu, który jest własnością wspólnoty. Jej członkowie wybierają zarząd, którego zadaniem jest ich reprezentacja, a także utrzymanie danej nieruchomości. Co więcej, od wspólnoty zależy również, czy przedstawione roczne plany gospodarcze zostaną zaakceptowane, czy odrzucone.

 

Prawa członków wspólnoty mieszkaniowej

Jednym z podstawowych praw, jakie przysługują członkom wspólnoty mieszkaniowej, jest możliwość korzystania z części nieruchomości wspólnej. Są to:

  • piwnica,
  • suszarnia,
  • pralnia,
  • strych,
  • kontenery na śmieci,
  • dojazdy do nieruchomości i parkingów.

Niezwykle istotne jest, by korzystać z wyżej wymienionych części nieruchomości wspólnej, tak by użytkowanie nieruchomości sąsiednich nie było utrudnione. Jedną z kwestii spornych, w przypadku których pozostali właściciele lokali mogą zainterweniować, jest m.in. korzystanie z grilla na balkonie przez jednego z lokatorów, w wyniku czego dym oraz zapachy przenikają na pobliskie balkony. W takiej sytuacji pozostali członkowie wspólnoty mają prawo domagać się przywrócenia stanu poprzedniego, aby wyeliminować wszelkie niedogodności, których doświadczyli z tego powodu. Gdy konfliktowe sytuacje między lokatorami będą się powtarzały, warto rozważyć zawarcie umowy, która będzie miała na celu uregulowanie sposobu korzystania z części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku właścicieli lokali.

 

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą również zadecydować o konieczności ponoszenia większych wydatków na konkretny lokal, znajdujący się w obrębie nieruchomości wspólnej. Jednak wprowadzenie takiej zmiany musi być odpowiednio uargumentowane. Jednym z możliwych uzasadnień takowej decyzji, może być większa intensywność użytkowania danego lokalu, który nie jest przeznaczony do celów mieszkaniowych, a funkcjonuje np. jako gabinet lekarski. Przychodzący do niego pacjenci mogą bowiem utrudniać utrzymanie porządku na klatce schodowej – zanieczyszczać ją w większym stopniu niż lokatorzy nieruchomości.

 

Niekiedy członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą mieć do czynienia z lokatorem, który nie uiszcza obowiązkowych opłat, znacząco narusza obowiązujący regulamin porządku domowego, czy też swoim uciążliwym zachowaniem utrudnia użytkowanie nieruchomości innym właścicielom. W takim przypadku wspólnota mieszkaniowa ma prawo zgłosić sprawę do sądu i zażądać podjęcia odpowiednich kroków, mających na celu sprzedaż lokalu problematycznego lokatora, w drodze licytacji. Warto jednak zaznaczyć, że rozpoczęcie tej procedury może wiązać się z poniesieniem wysokich kosztów postępowania.

 

Przywilejem członka wspólnoty mieszkaniowej jest także możliwość kontrolowania zarządu nieruchomości. Właściciel lokalu w obrębie danej nieruchomości ma dostęp do pełnej dokumentacji. W tym przypadku bowiem zarządca nie może odnieść się do ustawy o ochronie danych osobowych, dlatego m.in. nazwiska osób, które nie regulują należnych opłat, muszą być jawne dla każdego członka wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

ulubione
Obrys