Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/gdziedom.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 161
Jak ochronić się przed upadłością dewelopera? - GdzieDOM.pl

Jak ochronić się przed upadłością dewelopera?

Decyzja o zakupie mieszkania to bezsprzecznie jedna z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej wiążących decyzji w naszym życiu. Często towarzyszy jej niepewność związana z rzetelnością wybranego developera i jego stabilnością finansową. Przed sfinalizowaniem transakcji kupna mieszkania, należy przedsięwziąć wszelkie kroki, które mogą zapewnić nam odpowiednią ochronę przed potencjalną upadłością firmy wykonawczej.

 

Zdjęcie bloku mieszkalnego

 

Aspekty, na które należy zwrócić uwagę przed zakupem mieszkania

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie lokum, należy starannie sprawdzić działalność wybranego developera na wszelkich płaszczyznach. Jednym z pierwszych kroków, jakie należy podjąć, jest zapoznanie się ze statusem prawnym firmy wykonawczej. Najpowszechniejszymi formami działalności gospodarczej w Polsce są spółki kapitałowe. Tym samym, możemy legalnie uzyskać dostęp do wszystkich, znaczących informacji, które jej dotyczą. Są one przechowywane w aktach, znajdujących się w sądach gospodarczych. Wnikliwie je analizując, mamy możliwość oceny potencjalnego zagrożenia płynącego z kupna mieszkania oferowanego przez danego dewelopera.

 

Równie ważną kwestią jest sytuacja finansowa firmy deweloperskiej, którą możemy ocenić na podstawie jej aktualnego sprawozdania finansowego. Zdobędziemy dzięki temu niezwykle cenne informacje o stopniu ryzyka planowanej przez nas inwestycji, co z pewnością zaważy na naszej ostatecznej decyzji.

 

Ryzyko związane z inwestycją w interesującą nas nieruchomość jesteśmy w stanie ocenić także na podstawie jej zaawansowania. Jeśli budowa nieruchomości znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie, znacząco zmniejsza się zagrożenie bankructwa firmy deweloperskiej.

 

Aby uniknąć negatywnego zaskoczenia i zabezpieczyć się przed nieuczciwością firmy, warto również zapoznać się z opinią panującą na temat wybranego przez nas dewelopera. W tym celu należy dotrzeć do konkretnych forów internetowych przybliżających jego działalność z punktu widzenia byłych klientów, którzy opisali na nich swoje doświadczenia. Będzie to z pewnością cenna wskazówka, co do tego, w jaki sposób przebiega współpraca dewelopera z nabywcą, jak rozwiązuje on potencjalne reklamacje i czy zdarzały się skargi kierowane w jego stronę.

 

Jakie korzyści dla nabywcy płyną z ustawy deweloperskiej?

Należy zaznaczyć, że wbrew powszechnemu przekonaniu upadłość firmy deweloperskiej, nie wiąże się każdorazowo z utratą środków finansowych, które zdążył zainwestować w nią nabywca. Ustawa deweloperska, która została wprowadzona 29 kwietnia 2012 roku, niejako wymusiła zapewnienie większego bezpieczeństwa środków finansowych kupującego, wprowadzając istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego przeciwko deweloperom.

 

Od tego momentu firmy zajmujące się sprzedażą nieruchomości zobowiązano do prowadzenia rachunków powierniczych, przeznaczonych na pieniądze nabywców konkretnego lokum. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie dla klientów, natomiast znacząco ogranicza ono deweloperów, dla których łączy się ono z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, np. zapłata za usługi bankowe.

 

Wspomniana ustawa zakłada również ustanowienie obligatoryjnego wpisu do księgi wieczystej danej nieruchomości, a także wprowadzenie umowy deweloperskiej − obowiązkowego aktu notarialnego, będącego formą umowy przedwstępnej między nabywcą a deweloperem. Dzięki niej, w przypadku bankructwa firmy wykonawczej, znacząco zwiększa się szansa na odzyskanie środków pieniężnych zainwestowanych przez kupca.

 

Jakkolwiek korzystne mogłyby wydawać się wprowadzone zmiany, należy zaznaczyć, iż nie zapewniają one ochrony każdemu nabywcy. Przepisy te stosowane są bowiem wyłącznie w przypadku osób fizycznych, pomijając tym samym wszelkie stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, czy też spółki. Co więcej, o swoje środki finansowe mogą być spokojni jedynie nabywcy lokali mieszkalnych, gdyż osób kupujących lokale użytkowe, wspomniane przepisy nie obowiązują. Należy także zaznaczyć, że niezwykle istotną kwestią na etapie postępowania upadłościowego jest wyrażenie przez kupca chęci kontynuowania rozpoczętego przedsięwzięcia. W przeciwnym wypadku odzyskanie zainwestowanych pieniędzy może znacząco się opóźnić albo wcale nie dojść do skutku.

 

Zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem, które zapewni nam pozytywny finał postępowania upadłościowego i tym samym odzyskane całej kwoty zainwestowanej w nieruchomość, jest uprzednie uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej. Skutecznie ochronią nas one przed konsekwencjami płynącymi z bankructwa firmy deweloperskiej.  

 

 

ulubione
Obrys